بسم الله الرحمن الرحیم

عبارت مبارک «بسم الله الرحمن الرحیم» با خط شکسته نستعلیق
بازسازی در کانون هنر شیعی

 28
ادامه مطلب

بسمله

از کتاب تهذیب شیخ طوسی (رحمه الله)

موجود در کتابخانه آستان قدس رضوی

 40
ادامه مطلب

مرغ بسمله

اواخر دوره صفوی

 94
ادامه مطلب

بسم الله الرحمن الرحیم

بخشی از قرآنی مربوط به قرن پنجم

در گنجینه کتابخانه آستان قدس رضوی
 

 60
ادامه مطلب

بسم الله الرحمن الرحیم

خوشنویسی با مرکب طلا بر روی کاغذ برای سرلوح یک تقویم درهند

بازسازی شده در کانون هنر شیعی

 52
ادامه مطلب

مرغ بسمله

خلق اثر در سال 1361

 

بازسازی در کانون هنر شیعی

 105
ادامه مطلب

صفحه‌ها