بسم الله الرحمن الرحیم

عبارت مبارک «بسم الله الرحمن الرحیم» با خط شکسته نستعلیق
بازسازی در کانون هنر شیعی

 42
ادامه مطلب

بسمله

از کتاب تهذیب شیخ طوسی (رحمه الله)

موجود در کتابخانه آستان قدس رضوی

 76
ادامه مطلب

مرغ بسمله

اواخر دوره صفوی

 108
ادامه مطلب

بسم الله الرحمن الرحیم

بخشی از قرآنی مربوط به قرن پنجم

در گنجینه کتابخانه آستان قدس رضوی
 

 70
ادامه مطلب

بسم الله الرحمن الرحیم

خوشنویسی با مرکب طلا بر روی کاغذ برای سرلوح یک تقویم درهند

بازسازی شده در کانون هنر شیعی

 60
ادامه مطلب

مرغ بسمله

خلق اثر در سال 1361

 

بازسازی در کانون هنر شیعی

 121
ادامه مطلب

صفحه‌ها