0

بسم الله الرحمن الرحیم
تصویر ناشناس

ناشناس (تایید نشده) پنجشنبه: 1396/10/28

این اثر، چه خطی هست؟

تصویر خطاط

خطاط (تایید نشده) پنجشنبه: 1396/10/28

اثر مذکور از خط ثلث وام گرفته ولی از عیار بالایی برخوردار نیست. امتیاز این کار بیشتر مرهون ترکیب بدیع آن است تا خوشنویسی

پیام بگذارید