مهدی

خلق اثر در تاریخ 1396

 103
ادامه مطلب

الحجه المنتظر

خط ثلث

اثر فراس عباس

بخشی از ضریح جدید حضرت ابوالفضل(ع)

عکس امیر حسامی نژاد

خلق اثر در تاریخ 1395

 108
ادامه مطلب

مهدی(عج)

کوفی معقلی (حجمی)

خلق اثر در تاریخ 1395

 107
ادامه مطلب

مهدی(عج)

طراحی حروف

اجرای فلزی کانون هنر شیعی

خلق در تاریخ 1395

 100
ادامه مطلب

الحجه القائم(عج)

نقش برجسته با نگاهی به آثار تاریخ هنر ایران

خلق اثر در تاریخ 1394

 67
ادامه مطلب

بقیه الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین

بازسازی در کانون هنر شیعی
خلق اثر در تاریخ 1390

 80
ادامه مطلب

یا بقیه الله

خط ثلث متقارن مثنی

از آرایه های آستان قدس رضوی

خلق اثر در تاریخ 1384

 79
ادامه مطلب

یا مهدی مددی

تولید شده در کانون هنر شیعی

خلق اثر در تاریخ 1393

 96
ادامه مطلب

صفحه‌ها