بزرگترین تهدید

آمریکا و اسرائیل بزرگترین تهدید علیه صلح و امنیت جهانی

جشنواره مقاومت سال 1395

 112
ادامه مطلب

داستان یک پرچم

عکس صحنه پردازی شده بر اساس تصویر (برافراشتن پرچم در ایووجیما) اثر جوروزنتال در سال 1945 میلادی

کارگردان: سیدحسان باقری

 135
ادامه مطلب