سکوت شیطان

در اعتراض به  کشتار و نسل‌کشی مسلمانان روهینگیا میانمار

تولید شده در سال 1396

 23
ادامه مطلب

کجاست موسی ...

کجاست موسی که بشکافد این نیل سیاه را؟

خلق اثر در سال 1384

 59
ادامه مطلب

مدافعان حرم

طراحی اثر در سال 1394

 110
ادامه مطلب

شهادت شیخ نمر باقرالنمر

تولید اثر در سال 1394

 156
ادامه مطلب