مدافعان حرم | کانون هنر شیعی


مدافعان حرم

موضوع: 
پایداریمقاومت اسلامیتصویر ناشناس

ناشناس (تایید نشده) 1395/12/3 - 17:20

به نظر من به لحاظ دیزاین این کار مشکل داره

تصویر سید مهدی میرحیدری

سید مهدی میرحیدری 1397/03/8 - 13:51

بسم الله برای نظر دوست خوبمون، بدلیل این که این اثر مربوط به شاخه هنری نقاشی تقسیم بندی می شود، اصطلاح دیزاین در این حوزه کاربرد ندارد. کمپوزیسیون در این حوزه مصطلح تر است. برای درک بهتر تفاوت این واژه با دیزاین بهتر است که به مطلب زیر توجه شود: فرضاً اگر بخواهیم کمپوزیسیون سه عنصر (الف)، (ب) و (ج) در یک اثر هنری را ایجاد کنیم باید به چینش آن "با توجه به قوانین ترکیب بندی مانند تقارن و تعادل و ... " بپردازیم. اما اگر بخواهیم سه عنصر (الف)، (ب) و (ج) را اصطلاحا دیزاین کنیم باید علاوه بر شرایط بالا، شرایط دیگری را در نظر داشته باشیم: چه کسانی باید این سه عنصر (الف)، (ب) و (ج) را بخوانند؟ چرا آنها باید این سه عنصر (الف)، (ب) و (ج) را بخوانند؟ تحت چه نوع شرایطی این سه عنصر (الف)، (ب) و (ج) با هم ارتباط برقرار می کنند؟ آیا مخاطب لازم است بداند تاکید خالق اثر بر روی کدام یک از آن عناصر است؟ آیا امکان این وجود دارد که مخاطب به هر گونه دلیلی، با نگاه اول، عناصر را درک نکند؟ مثلا ممکن است برخی عناصر برای مخاطب عمداً مبهم دیزاین شوند. تا قبل از این؛ در گذشته، مخاطبان از قرار دادن این سه عنصر (الف)، (ب) و (ج) در کنار هم چه نتیجه ای را برداشت می کردند؟ اکنون اغلب چه برداشتی از این سه عنصر (الف)، (ب) و (ج) در کنار هم می شود؟ قبلا چه نیازی به برقراری ارتباط با این سه عنصر (الف)، (ب) و (ج) بود؟ مخاطبان، در گذشته، چگونه نیازشان را برای برقراری با این سه عنصر (الف)، (ب) و (ج) برطرف می کردند؟ آیا مخاطبان، معلولیت فیزیکی یا هرگونه محدودیتی برای درک این سه عنصر دارند؟ مخاطبان به چه مقدار حاضرند برای درک این سه عنصر توان و زمان بپردازند؟ و سوالاتی از این دست... با این وجود، دیزاین، مولفه های کلی تر و جزئی تر از کمپوزیسیون را در بر می گیرد. اما در مورد نظر شما، احتمالا منظورتان کمپوزیسیون است که خوب باید دقیقا مشخص شود کجای این کمپوزیسیون به نظر شما مشکل دارد؟ و مشکل آن در کدام دسته از اصول کمپوزیسیون است؟