قدرت متکی بر اتحاد ماست

+1
0
-1
ارسال شده در تاریخ: 1398/02/1 0 دیدگاه‌ تعداد بازدیدها: 2567

تصویر Maryam_aleph

مریم اکبرزاده

پوستر با عنوان " قدرت متکی بر اتحاد ماست" در کارگاه حبل الله تولید شده و دارای دو بخش است. تصویر نشان داده شده در پوستر بازنمایی اتحاد و یکرنگی مسلمانان در لباس احرام است. اتحادی که فارغ از تفاوت مذهب، نژاد، قومیت و رنگ پوست ناگسستنی ست.