فاطمیه2

+1
0
-1
ارسال شده در تاریخ: 1397/11/3 0 دیدگاه‌ تعداد بازدیدها: 2521

تصویر samangraph


این اثر را بر اسلوب خط ثلث کار کردم