یا قائم آل محمد (عج) | کانون هنر شیعی
یا قائم آل محمد (عجل الله تعالی فرجه الشریف)
یا قائم آل محمد (عجل الله تعالی فرجه الشریف)
یا قائم آل محمد (عجل الله تعالی فرجه الشریف)

یا قائم آل محمد (عج)