سکوت شیطان

در اعتراض به  کشتار و نسل‌کشی مسلمانان روهینگیا میانمار

تولید شده در سال 1396

 23
ادامه مطلب

مدافعان حرم

طراحی اثر در سال 1394

 110
ادامه مطلب

مدافعان حرم

تولید اثر در سال 1394

 166
ادامه مطلب

مقاومت بوسنی

به سفارش وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در سال 1372

 114
ادامه مطلب

فاستقم کما امرت

چاپ شابلون

طراحی اثر در سال 1385

 129
ادامه مطلب

مقاومت رمز پیروزی

تولید اثر در سال 1393

 191
ادامه مطلب

خواهید دید آزاد خواهد شد

تولید اثر در سال 1384

 140
ادامه مطلب

فلسطین

تولید اثر در سال 1383

 93
ادامه مطلب