شهدای مدافع حرم

خلق اثر در سال 1396

 49
ادامه مطلب

سکوت شیطان

در اعتراض به  کشتار و نسل‌کشی مسلمانان روهینگیا میانمار

تولید شده در سال 1396

 55
ادامه مطلب

مدافعان حرم

طراحی اثر در سال 1394

 131
ادامه مطلب

مدافعان حرم

تولید اثر در سال 1394

 196
ادامه مطلب

مقاومت بوسنی

به سفارش وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در سال 1372

 132
ادامه مطلب

فاستقم کما امرت

چاپ شابلون

طراحی اثر در سال 1385

 152
ادامه مطلب

مقاومت رمز پیروزی

تولید اثر در سال 1393

 215
ادامه مطلب

خواهید دید آزاد خواهد شد

تولید اثر در سال 1384

 157
ادامه مطلب

فلسطین

تولید اثر در سال 1383

 111
ادامه مطلب