سکوت شیطان

در اعتراض به  کشتار و نسل‌کشی مسلمانان روهینگیا میانمار

تولید شده در سال 1396

 29
ادامه مطلب

مدافعان حرم

طراحی اثر در سال 1394

 115
ادامه مطلب

مدافعان حرم

تولید اثر در سال 1394

 172
ادامه مطلب

مقاومت بوسنی

به سفارش وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در سال 1372

 117
ادامه مطلب

فاستقم کما امرت

چاپ شابلون

طراحی اثر در سال 1385

 137
ادامه مطلب

مقاومت رمز پیروزی

تولید اثر در سال 1393

 198
ادامه مطلب

خواهید دید آزاد خواهد شد

تولید اثر در سال 1384

 145
ادامه مطلب

فلسطین

تولید اثر در سال 1383

 102
ادامه مطلب