طراحی؛ چشم تیزبین، دست خلاق
اساتید دوره (مشاهده رزومه استاد): 
نشانی و محل برگزاری کارگاه: 
قم، میدان ارتش (ایران مرینوس) بلوار غدیر، کوچه 8، مجتمع آموزشی هدایت
روز و ساعت برگزاری: 
چهارشنبه ـ ساعت 17 تا 20
زمان شروع دوره: 
3 مرداد
هزینه مشارکت در کارگاه: 
250.000 تومان
ابزار و وسایل لازم برای شرکت در کارگاه: 
مداد طراحی B، دفتر با کاغذ طراحی قطع A3، کنته، ذغال مو، پاستل گچی، پاکن خمیری و…
پایان دوره آموزشی
محتوای آموزشی دوره: 

(آموزش طراحی مقدماتی تا پیشرفته با نگاهی نقادانه به شیوه مدارس هنری اروپا)
تمریناتی برای رسیدن به: بیان شخصی در مسیر هنری،  شناخت فرم ، زیبایی شناسی ، شناخت تناسبات ، نور و سایه، و...
درک شفاف فرآیند های خلاقانه و شکوفایی استعداد های فردی هنرجو در قالب تعمیق حساسیت بصری و تاکتیکی، ادراک صوری، مهارت و چیرگی در بهره گیری از دست مهمترن قدم در مسیر «هنرمند شدن» است. دراین دوره هنرجو در قالب تمرینهای عملی، روش صحیح طراحی محیطی، حجم پردازی، مطالعه آناتومی، آنالیز در ضمن طراحی و مطالعه ذهنیت را می آموزد.

توضیح بیشتر: 

درک شفاف فرآیند های خلاقانه و شکوفایی استعداد های فردی هنرجو در قالب تعمیق حساسیت بصری و تاکتیکی، ادراک صوری، مهارت و چیرگی در بهره گیری از دست مهمترن قدم در مسیر «هنرمند شدن» است. دراین دوره هنرجو در قالب تمرینهای عملی، روش صحیح طراحی محیطی، حجم پردازی، مطالعه آناتومی، آنالیز در ضمن طراحی و مطالعه ذهنیت را می آموزد.

زمان‌بندی برگزاری این دوره آموزشی
8 جلسه
تعداد جلسه
1 جلسه
تعداد جلسه در هفته
3 ساعت
مدت زمان هر جلسه
24 ساعت
مجموع ساعات دوره