حامد مغروری

متولد اصفهان
فارغ التحصیل ارتباط تصویری دانشگاه انقلاب تهران۱۳۸۵ و مدرس دانشگاه هنر اصفهان، دانشگاه غیر انتفاعی سپهر اصفهان، دانشگاه بزرگمهر و دانشگاه سروش
مدرس و داور مسابقات کشوری فن آورد دانشگاه صنعتی شریف تهران
مدرس رسمی آموزش و پرورش
مدرس ورکشاپهای طراحی
موسس، مدیر هنری و طراح  آتلیه هنر و گرافیک کارگاه
عضو شورای سیاست گذاری انجمن هنرهای تجسمی انقلاب مجموعه روایت
عضو هیات موسس مجمع طراحان انقلاب اسلامی آیه
عضو، طراح و مدرس ورکشاپهای تخصصی نهضت مردمی پوستر انقلاب