یا قمر بنی هاشم یا اباالفضل العباس | کانون هنر شیعی
یا قمر بنی هاشم یا اباالفضل العباس (علیه السلام)

یا قمر بنی هاشم یا اباالفضل العباس

موضوع: 


یا قمر بنی هاشم یا اباالفضل العباس (علیه السلام)
یا قمر بنی هاشم یا اباالفضل العباس (علیه السلام)