مادر (علیها السلام) | کانون هنر شیعی


مادر (علیها السلام)

موضوع: تصویر ناشناس

ناشناس (تایید نشده) 1395/12/12 - 12:17

بسیار عالی خدا این هنرمند را برای ترویج فرهنگ اهل بیت علیهم السلام نگه دارد چقدر اثر زیباست و چقدر خوب کار شده اجرای عالی و فضا سازی فوق العاده بی نظیر خداقبول کنه

تصویر کوثر

کوثر (تایید نشده) 1396/06/15 - 16:39

عالیه. قبول باشه