محمد رسول الله (ص)

عبارت مبارک محمد رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) با خط کوفی مغربی

اثر برگزیده‌ی نخستین جشنواره طراحی نام پیامبر . سال 1393

 37
ادامه مطلب

من کنت مولاه و هذا علی مولاه

عبارت «من کنت مولاه و هذا علی مولاه» به خط کوفی مغربی

به سفارش سازمان زیبا سازی شهر تهران در سال 1395

 51
ادامه مطلب