صلوات

صلوات در هیئت پرنده با استفاده از خط دیوانی
بازسازی شده در  کانون هنر شیعی

إن اللّه و ملائکته یصلون على النبی یا أیها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیماً

 29
ادامه مطلب

یا مهدی مددی

تولید شده در کانون هنر شیعی

خلق اثر در تاریخ 1393

 91
ادامه مطلب

یا صاحخب الزمان(عج)

بازسازی دز کانون هنر شیعی

 66
ادامه مطلب

الیس الله بکاف عبده

الیس الله بکاف عبده و یخوفونک بالذین من دونه و من یضلل الله فماله من هاد (سوره الزمر آیه ۳۶)

آیا خدا کفایت‏ کننده بنده‏ اش نیست؟ و [کافران‏] تو را از آنها که غیر اویند میترسانند و هر که را خدا گمراه گرداند برایش راهبرى نیست.
 

خلق اثر در سال 1393

 78
ادامه مطلب

احب الله من احب حسینا

تولید اثر در سال 1392

 122
ادامه مطلب