نقش مشبک فلزی

نقش مشبک فلزی. درب ورودی مسجد امام اصفهان

بازسازی در کانون هنر شیعی

 66
ادامه مطلب

کاشی معرق

کاشی کاری ایوان ورودی صحن عتیق حرم حضرت معصومه (علیها السلام)

بازسازی شده در کانون هنر شیعی

 100
ادامه مطلب