زینب کبری (سلام الله علیها)

دلی در خون نشسته دوست داری؟
بگو قلبی شکسته دوست داری؟

تو را ای عشق ! بی سر دوست دارم
مرا با دست بسته دوست داری؟

شاعر: سیدحمیدرضا برقعی

 

طرحی اثر در سال 1386

 114
ادامه مطلب

ما رأیت إلا جمیلا

بر نیزه سری روانه در صحرایی
یک مشک و دو دست و غربت و تنهایی

با لحن خوشی زینب کبری می‌گفت:
من هیچ ندیده ام بجز زیبایی

شاعر: حویدرضا اقبال دوست

 

کتابت در سال 1395

 80
ادامه مطلب