حضرت رقیه (علیها السلام)

به اشک من جگر تازیانه خون می‌شد
یکی نگفت که این دخترک مسلمان است
 
چهارده صده بگذشته و هنوز مرا
سر بریده ی بابا به روی دامان است
 
شراره ی دل «میثم» ز شعله ی دل ماست
که نظم او همه چون آتش فروزان است
شاعر: حاج غلامرضا سازگار

 101
ادامه مطلب