و صل علی الامام الحسن المجتبی

مشبک فلزی دوره صفوی

بازسازی در کانون هنر شیعی

 66
ادامه مطلب

السلام علیک یا امام حسن مجتبی

هوای روضه ندارم ولی کسی انگار
میان دفتر من می نویسد از غم تو

گریز می زند از ماتمت به عاشورا
گریز می زند از کربلا به ماتم تو

فقط نه دست زمین دور مانده از حرمت
نسیم هم نرسیده به درک پرچم تو

شعر از حمیدرضا برقعی

 

خلق اثر در سال 1387

 81
ادامه مطلب