یا فاطمة اشفعی لی فی الجنة

گفتند که باز می‌شود از قم در بهشت
ما را ببر بهشت تو ای خواهر بهشت

آهو شدیم در دل صیادمان ببر
پروازمان بده به گوهر شادمان ببر

یک لحظه سمت پنجره فولادمان ببر
به سوی قم موقع میلادمان ببر

 

طراحی بر اساس خط کوفی تزئینی
تولید شده در اولین کارگاه هنری تخصصی نقش بهشت ـ شهر مقدس قم / 1395

 

 70
ادامه مطلب