السلام علیک یا ضامن آهو

خط نقاشی به خط شکسته نستعلیق

خلق اثر در سال 1390

 95
ادامه مطلب

مهدی (عج)

چهار بار تکرار نام مهدی(عج)

خلق اثر در تاریخ 1391

 88
ادامه مطلب