السلام علیک یا ضامن آهو

خط نقاشی به خط شکسته نستعلیق

خلق اثر در سال 1390

 58
ادامه مطلب

مهدی (عج)

چهار بار تکرار نام مهدی(عج)

خلق اثر در تاریخ 1391

 80
ادامه مطلب