محمد صلی الله علیه و اله و سلم

کوفی معقلی در هیئت پنج ضلعی

تولید شده در سال 1396

 49
ادامه مطلب

فاطمة المعصومة (علیها السلام)

تولید شده در اولین کارگاه هنری تخصصی نقش بهشت ـ شهر مقدس قم / 1395

 78
ادامه مطلب

یا علی بن موسی الرضا (علیه السلام)

کوفی بنایی در هیئت مکعب

خلق اثر در سال 1395

 79
ادامه مطلب

علی علیه السلام

کوفی معقلی تکرار در شمسه پنج

خلق اثر در سال 1396

 88
ادامه مطلب

علی علیه السلام

کوفی معقلی درهیئت مکعب

خلق اثر در سال 1396

 100
ادامه مطلب

مهدی

خلق اثر در تاریخ 1396

 158
ادامه مطلب

مهدی(عج)

کوفی معقلی (حجمی)

خلق اثر در تاریخ 1395

 187
ادامه مطلب

محمد (ص)

کوفی معقلی (حجمی)

 

خلق اثر در سال 1396

 

 126
ادامه مطلب

محمد (ص)

کوفی معقلی در هیئت ترنج

 

خلق اثر در سال 1395

 120
ادامه مطلب

صفحه‌ها