فاطمة المعصومة (علیها السلام)

تولید شده در اولین کارگاه هنری تخصصی نقش بهشت ـ شهر مقدس قم / 1395

 40
ادامه مطلب

یا علی بن موسی الرضا (علیه السلام)

کوفی بنایی در هیئت مکعب

خلق اثر در سال 1395

 45
ادامه مطلب

علی علیه السلام

کوفی معقلی تکرار در شمسه پنج

خلق اثر در سال 1396

 65
ادامه مطلب

علی علیه السلام

کوفی معقلی درهیئت مکعب

خلق اثر در سال 1396

 75
ادامه مطلب

مهدی

خلق اثر در تاریخ 1396

 102
ادامه مطلب

مهدی(عج)

کوفی معقلی (حجمی)

خلق اثر در تاریخ 1395

 105
ادامه مطلب

محمد (ص)

کوفی معقلی (حجمی)

 

خلق اثر در سال 1396

 

 98
ادامه مطلب

محمد (ص)

کوفی معقلی در هیئت ترنج

 

خلق اثر در سال 1395

 88
ادامه مطلب

نام مبارک علی (علیه السلام)

کوفی بنایی 100 بار تکرار به شیوه سواد و بیاض

خلق اثر در سال 1396

 86
ادامه مطلب

صفحه‌ها