یا فاطمة الزهراء (سلام الله علیها)

صدها فرشته بال نهادند بر زمين
تا دامن خديجه شود ميزبان تو
بهتر شد آن زنان قريشي نيامدند
حوا و مريم‌اند پرستار جان تو

 132
ادامه مطلب