من کنت مولاه فهذا علی مولاه

عبارت «مَنْ كُنْتُ مَوْلاهُ، فَهذا عَلِىٌّ مَوْلاهُ»، قسمتی از خطبه‌ی گرانقدر و عظیم غدیر 

اثر جناب آقای رضا بدرالسما با خوشنویسی جناب آقای سیدرسول آقامیری

خلق اثر در سال 1396

 144
ادامه مطلب

تذهیب قرآن به شیوه تیموری

تذهیب قرآن به شیوه تیموری از یک قرآن مربوط به قرن 9 هجری قمری در ایران

 156
ادامه مطلب